Uslovi korišćenja i prodaje

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) Svjetlana Vujičić PR Trgovinska radnja TEATRO74 Beograd, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.teatro74.rs

OBAVEŠTAVA

 • Da se prodaja robe putem internet sajta www.teatro74.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti Trgovinske radnje Teatro74 Beograd, Carice Milice 9, mat.br. 63972304, PIB: 109157565.
 • Da roba koja se prodaje putem internet sajta www.teatro74.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;
 • Da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
 • Da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;
 • Da usluga isporuke robe zavisi od cenovnika kurirske službe koja robu prevozi do krajnjeg kupca
 • Da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.teatro74.rs;
 • Da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.teatro74.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, kao i uplatom na račun firme;
 • Da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da veličina nije odgovarajuća, potrošač ima pravo da artikal zameni za drugu veličinu na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice.
 • Da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti artikal na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice.
 • Da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da uz račun/otpremnicu priloži reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice.
 • Da se kupovinom na ovom sajtu kupac automatski slaže sa svim uslovima prodaje objavljenim na ovom sajtu u trenutku kupovine.

S poštovanjem,
Vaš Teatro 74

Datum objave uslova: 29. april 2017.

e-max.it: your social media marketing partner